Jak wykonujemy nasze prace?

Jesteśmy dumni z posiadania następujących certyfikatów i uprawnień:

 • System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015;
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-ISO-45001:2018;
 • Lista kontrolna systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia i środowiska SCCP:2011 oraz wymagane udokumentowane informacje;
 • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji EN 1090-1:2009+A1:2011;
 • Uznanie zakładu w zakresie produkcji urządzeń ciśnieniowych DIN EN ISO 3834-2 (EN729-2);
 • Uprawnienie UDT do modernizacji rurociągów (Decyzja Nr UC 12-132—P/1-21 z dnia 29.07.2021;
 • Uprawnienie UDT do naprawy rurociągów (Decyzja Nr UC 12-132—N/1-21 z dnia 29.07.2021);

Pracujemy w BEZPIECZNY i WYDAJNY sposób aby zapewnić wymaganą JAKOŚĆ ponieważ:

 • TROSZCZYMY SIĘ o naszych pracowników i środowisko
 • ZNAMY potrzeby klienta
 • WIEMY, czym się zajmujemy
 • JESTEŚMY dumni z tego co robimy
 • WYPEŁNIAMY standardy i przepisy
 • UCZYMY się a błędach
 • SZKOLIMY naszych pracowników
 • SZUKAMY bezpiecznych i skutecznych rozwiązań
 • INDENTYFIKUJEMY zagrożenia i CHRONIMY przed nimi