image01
image04
image18
image06
image07
image09
image08
image12
image10
image03
image13
image17
image16
image19

For those who make things happen

If you wish to take a challenge of modern industry requirements, please send your CV and application letter to:

rekrutacja@maga.eu

Please add also the following statement:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of recruitment, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments).

Current job offers:

  • welder
  • fitter